Return to site

årsmöte 2021

· Svenska

Kallelse till  årsmöte 9/12, 2021

Mötet öppnas Godkännande av dagordningen Val av ordförande, Val av sekreterare, Val av justeringspersoner Fastställande av röstlängd årsmötets behöriga utlysande årsmötet beslutade att godkänna förändringarna i stadgarna Mötets avslutning