Return to site

årsmöte 2023

· Svenska

Kallelse till  årsmöte 4/12, 2023

Mötet öppnas
Godkännande av dagordningen

Val av ordförande, Val av sekreterare, Val av justeringspersoner

Fastställande av röstlängd

årsmötets behöriga utlysande

årsmötet beslutade att godkänna förändringarna i stadgarna

Mötets avslutning

 

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly